روشهای ترمیم مو

روش های ترمیم مو

روش های ترمیم مو

روش های نصب در ترمیم مو که در تمام دنیا یکسان است به قرار زیر است : 1 . روش بافت : شبکه ای که دارای مو طبیعی می باشد را به موهای مقاوم موجود در کناره های سر شخص بافت زده می شود . از مزایای این روش استحکام و کنده نشدن مو از روی سر...

ادامه مطلب