چسب مایع مخصوص پروتز مو . مواد اولیه آلمانی

 

 

  • چسب مایع اکستراهولد مخصوص پروتز مو
  • چسب مکمل چسب های تیپی
  • از این چسب میتوانید برای قدرتمندتر کردن چسب های تیپی استفاده کنید
  • کارایی خوب در زمان هایی که وقت کافی برای تعویض چسب های پروتز مو ندارید و موقعیت های اضطراری
  • توصیه میشود از این چسب به صورت تکی و بدون چسب تیپی برای پروتز مو استفاده نکنید . ( مخصوصا پروتز های جلو تور )

 

 

 

فیلم نحوه استفاده از چسب مایع مخصوص پروتز مو ↓