چسب رولی قرمز . چسب رولی زیر کار تزا

 

  • عرض چسب ۲ سانتیمتر
  • طول چسب حدود ۵ متر
  • ساخت کارخانه تزا آلمان
  • کاربردها : مکمل چسب اصلی جهت سهولت در کندن چسب اصلی از روی قسمت های پوستی پروتز مو .
  • تعویض ۲۴ تا ۴۸ ساعته چسب های پروتز در صورت استفاده از این نوع چسب به تنهایی .