چسب آبی نیم هلال ساخت کارخانه واکر تیپ آمریکا در بسته های ۱۰۰۰ تایی

( عمده )

چسب آبی واکر در بسته های ۱۰۰۰ تایی