توضیح سایت

ترمیم مو نیاز مو

جستجوی محصولات
سبد خرید


چسب آلبیس صاف مخصوص ترمیم مو۹

 

۷۴۰/۰۰۰.۰ ریال

چسب آل بیس نیم هلال مخصوص ترمیم مو

از خانواده سوپر تیپ قرمز و به همان خواص : بدون شیره و رنگ آن از سوپر تیپ کدر تر هست و در بعضی پوست ها بیشتر از سوپر تیپ ماندگاری دارد

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

( کلیه لوازم فروشگاه نیاز مو ضمانت اصل و برگشت در صورت عدم رضایت دارد )

چسب آل بیس نیم هلال مخصوص ترمیم مو

از خانواده سوپر تیپ قرمز و به همان خواص : بدون شیره و رنگ آن از سوپر تیپ کدر تر هست و در بعضی پوست ها بیشتر از سوپر تیپ ماندگاری دارد

 

( کلیه لوازم فروشگاه نیاز مو ضمانت اصل و برگشت در صورت عدم رضایت دارد ) چسب آل بیس نیم هلال مخصوص ترمیم مو از خانواده سوپر تیپ قرمز و به همان خواص : بدون شیره و رنگ آن از سوپر تیپ کدر تر هست و در بعضی پوست ها بیشتر از سوپر تیپ ماندگاری دارد

چسب آل بیس صاف مخصوص ترمیم موترمیم مو نیاز مو رد کردن

در حال بارگذاری